دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری آزمون جهت توزیع کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای سطح2 توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری کمیته داخلی مدیریت تجهیزات پزشکی

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری سومین جلسه مشترک نماینده سازمان غذاودارو با معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی ایران پیرامون پانسمان بیماران ای بی

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری کمیته تجهیزات پزشکی با حضور معاونین غذا و دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری جلسه فراخوان پانسمان های مورد نیاز بیماران اپیدرمولایزیس بلوزا

..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن

AWT IMAGE     AWT IMAGE     AWT IMAGE     AWT IMAGE​      AWT IMAGE     AWT IMAGE