توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
دستورالعمل ها و بخشنامه های دانشگاه
ممنوع بودن استریل مجدد وسایل یکبار مصرف پزشکی

بخشنامه درخصوص  یکسان سازی فرآیندمدیریت نظارت بر تجهیزات پزشکی

مدیریت نظارت بر تجهیزات پزشکی

سیستم احضار پرستار

بخشنامه تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی

نامه ضوابط مدیریت نگهداشت وسایل و تجهیزات پزشکی

ضوابط مدیریت نگهداشت وسایل و تجهیزات پزشکی

گزارش مشکلات کیفی در تجهیزات و ملزومات پزشکی

دستورالعمل تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی

دستورالعمل مدیریت گاز های طبی بیمارستان

در خصوص ساماندهی امور تجهیزات و ملزومات پزشکی و دستورالعمل های برنامه طرح تحول نظام سلامت

ساماندهی حوزه توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی

فرایند اعلام تجهیزات پزشکی اسقاط به معاونت غذا و دارو

در خصوص الزام خرید دستگاه اکسیژن آنالایزر و پایش اکسیژن در بیمارستان

الزام تهیه اکسیژن از شرکت های دارای پروانه استاندارد گاز طبی

در خصوص استفاده مجدد از کاتترها و گایدوایرهای بخش آنژیو


برو به صفحه:       1                2