مدیریت تجهیزات پزشکی

خانم مهندس مودت همایی
شماره تلفن88779118-005
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
پست سازمانیمدیر
محل خدمتمعاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۱۴

[ برگشت به فهرست افراد ]