مدیریت تجهیزات پزشکی

خانم مهندس شیرین شادکام
شماره تلفن88779118-004
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
پست سازمانیکارشناس مسئول
محل خدمتمعاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۱۴

[ برگشت به فهرست افراد ]