مدیریت تجهیزات پزشکی

خانم مهندس طیبه خاوری پاقلعه
شماره تلفن88779118-009
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتمعاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۱۴

[ برگشت به فهرست افراد ]