مدیریت تجهیزات پزشکی

خانم مهندس زهرا ثابت قدم
شماره تلفن88779118-028
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
پست سازمانیکارشناس - مدیر سایت
محل خدمتمعاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۱۴

[ برگشت به فهرست افراد ]