مدیریت تجهیزات پزشکی

خانم مهندس سودابه رجبی پور
شماره تلفن88779118-029
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتمعاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۱۴

[ برگشت به فهرست افراد ]