مدیریت تجهیزات پزشکی

آقای مهندس علی فرحزاد
شماره تلفن88779118-006
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
پست سازمانیکارشناس مسئول
محل خدمتمعاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۱۴

[ برگشت به فهرست افراد ]