مدیریت تجهیزات پزشکی

آقای مهندس سید علیرضا حسینی
شماره تلفن88779118-025
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتمعاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۱۴

[ برگشت به فهرست افراد ]