مدیریت تجهیزات پزشکی

آقای محمد قویدل
شماره تلفن88779118-007
پست سازمانیمسئول دفتر
محل خدمتمعاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۱۴

[ برگشت به فهرست افراد ]