مدیریت تجهیزات پزشکی

خانم مهندس شایسته شریعتمداری
شماره تلفن88779118-029
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتمعاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۷/۱۷

[ برگشت به فهرست افراد ]