مدیریت تجهیزات پزشکی

خانم مهندس سارا جهانگیر
شماره تلفن88779118-028
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتمعاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۱۴

[ برگشت به فهرست افراد ]