مدیریت تجهیزات پزشکی- [اخبار پایگاه]
برگزاری کمیته تجهیزات پزشکی با حضور معاونین غذا و دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
پیرو مصوبه دومین جلسه کمیته تجهیزات پزشکی در خصوص تعیین اولویت اول نیاز های تجهیزات پزشکی مراکز، جلسه  ای با حضور معاون درمان و معاون غذا و دارو دانشگاه ایران در روز شنبه 7مردادماه سال جاری در معاونت غذا و دارو این دانشگاه برگزار گردید.
     در جلسه نیازسنجی تجهیزات پزشکی مراکز، بودجه مربوط به خرید تجهیزات پزشکی مراکز و فهرست اولویت نیاز تجهیزات پزشکی تعیین گردید.
      این جلسه با حضور دکترمهران ولائی معاون غذا و دارو، دکتر رضا پایدار معاون درمان، دکتر آل بویه نماینده معاونت آموزشی و سرکار خانم پاک مسئول واحد آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان، مهندس همایی مدیر تجهیزات پزشکی، مهندس شادکام کارشناس مسئول مدیریت تجهیزات پزشکی تشکیل شد.

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تجهیزات پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=66.30066.53406.fa
برگشت به اصل مطلب