مدیریت تجهیزات پزشکی- [اخبار پایگاه]
برگزاری سومین جلسه مشترک نماینده سازمان غذاودارو با معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی ایران پیرامون پانسمان بیماران ای بی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۳ | 
       سومین جلسه مشترک با حضور نماینده سازمان غذاودارو و معاون غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی ایران، پیرامون تأمین پانسمان بیماران ای بی روز یکشنبه 22 مرداد ماه سال جاری در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزارشد.
       این جلسه با حضور دکتر ولایی معاون غذا و دارو دانشگاه ایران، دکترتقویان مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر تفاهم نامه های دارویی سازمان، آقای تقوایی رئیس حراست دانشگاه، مهندس همایی مدیر تجهیزات پزشکی، دکتر حبیبی مسئول حراست معاونت، خانم اکبری مسئول امور مالی، مهندس ثابت قدم کارشناس تجهیزات پزشکی معاونت، مهندس موسوی کارشناس  اداره کل تجهیزات پزشکی و دکتر عسگری کارشناس دارویی سازمان، تشکیل شد.
       در این جلسه بررسی اولیه محصولات شرکت هایی که در فراخوان شرکت کرده بودند صورت گرفت و به کمیته فنی ارجاع شد.
 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تجهیزات پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=66.30066.53448.fa
برگشت به اصل مطلب