مدیریت تجهیزات پزشکی- [اخبار پایگاه]
برگزاری کمیته داخلی مدیریت تجهیزات پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۵ | 
       جلسه داخلی مدیریت تجهیزات پزشکی در تاریخ 1/6/96 در محل این مدیریت ساعت 9 الی 12 تشکیل گردید.
       در این جلسه تجربیات و نظرات همکاران درخصوص امور اجرایی مدیریت تجهیزات پزشکی به اشتراک گذاشته  شد و همچنین درمورد  بازرسی های نگهداشت، داروخانه ها، موارد گران فروشی و ارسالی به تعزیرات و استانداردسازی، به منظور یکسان سازی در عملکرد همکاران نکات قابل توجهی مطرح و تصمیم گیری گردید.

AWT IMAGE

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تجهیزات پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=66.30066.54018.fa
برگشت به اصل مطلب